Osvědčení a oprávnění pro montáže, opravy, projektování a revize

elektrických zařízení s napětím do 1000V AC nebo 1500V DC včetně zařízení

určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny

(hromosvodů - LPS) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.kostra

*** Neočekávej, že budeš osvícen, vstoupí-li do tebe elektřina ! ***